Shahg is forum k kisi paid section me likh rahe hain kia? Ya kahin or se copy ki hain